ผมชอบเกมมาก ## สรุปเนื้อหา คล้ายคลึงการสร้างตัวอักษรแบบเล่นเกมตามที่คุณกำหนดไว้ ผมตอบว่า ผมชอบเกมส์มากค่ะ

ผมชอบเกมส์มากค่ะ